Animato Vocaal Ensemble

Wij zijn een klassiek koor o.l.v. Marcell Vroeienstijn, een enthousiaste dirigent die onze repetities met veel kunde en humor leidt. Wij willen graag vaste leden, maar u kunt ook per project meedoen en dan betaalt u de maanden dat u mee doet een contributie van € 27,50 ,net als de vaste leden, per maand voor de duur van het project. Wij zingen klassiek repertoire van af de 14e tot de huidige eeuw. Vaak a capella en soms begeleidt door een strijkorkest, orgel of piano. Repetities op dinsdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur in Kerkgebouw de Hoeksteen Rivierweg 15 Capelle aan de IJssel

Ons koor is een groep die graag met elkaar zingt, en een groep waar nieuwe leden warm in worden opgevangen en verwelkomd. We kunnen altijd nieuwe leden gebruiken. Van de muziek die wordt ingestudeerd zijn op het afgeschermde deel(alleen voor leden) van de Website midi-files aanwezig om mee te oefenen.We zingen vele soorten klassieke muziek, waar we elk project opnieuw de zangers proberen een uitdagend programma te bieden waaraan men zich individueel kan ontwikkelen, maar wij ook als koor van groeien in ons kunnen en de gezamenlijke koorklank
Behalve het zingen vinden we het ook gezellig om zon nu dan een gezellige avond met elkaar te organiseren, waar mensen eventueel hun kunsten aan elkaar kunnen vertonen.
We streven naar minimaal 1 optreden per jaar, soms twee. Ook nemen we wel deel aan korenfestivals.
1 x per jaar is er een ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt aan de leden. Eventueel worden er nieuwe bestuursleden gekozen en benoemd.
Denkt u er over een project met ons mee te doen, of wilt u lid worden, kom gerust een keer keer kijken bij en meezingen bij een repetitie ( wel fijn als u dat even meldt op één van onderstaande telefoon- of mailadressen)

Contactgegevens