Stichting tot behoud van het J.A. Beijerinckgemaal

Stichting tot behoud van het gemaal Jan Anne Beijerinckgemaal, kortweg Stichting Beijerinckgemaal heeft drie hoofddoelstellingen:
  • Het behouden van het gemaal, zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat;
  • Het restaureren en onderhouden van het gemaal, zodanig dat de machines kunnen blijven draaien;
  • Educatie over de waterhuishouding in het algemeen en over de polder Prins Alexander in het bijzonder.
Contactgegevens