VAVIC Vrouwenkoor

Voor alle vrouwen in Capelle e.o.

Vrouwenkoor zingend voor plezier en met plezier onder leiding van een enthousiaste dirigent. Er wordt gezongen van bladmuziek in verschillende talen.

Tijdstip: Iedere woensdagochtend van 10.00 uur  tot 12.00 uur, uitgezonderd de schoolvakanties.

Contactgegevens